Hamit Bozarslan ile söyleşi

Hamit Bozarslan onlarca yıldır Paris’de tarihçi ve siyaset bilimcisi olarak çalışıyor, EHESS’de (Sosyal Bilimler yüksek okulu) ders veriyor. Çalışmaları Kürt sorunu, Türkiye tarihi, Orta Doğu’nun siyasi ve tarihsel sosyolojisi ve modern dünyanın anti-demokratik rejimleri üzerine odaklanıyor. Hamitl’e Türkçe’ye Canavarların zamanı baṣlığıyla çevrilen son kitabını konuṣtuk.

Yazı işleri departmanı

İlgili Makaleler


Son makaleler