Radar, bağımsız ve özgür bir haber/yorum/düşünce platformu olarak karşınızda. Bu platform, propagandaya, sahte haberlere, “hakikat sonrası” görüşlere karşı, “yavaş gazetecilik” yaparak, aşırı bir hızda değişen ve değiştirilen aktüalitenin peşinden koşmayan, orta-uzun dönem eğilimleri göz önünde tutan bir gazetecilik, bilgi, yorum ve tartışma alanı sunmak amacıyla kuruldu.

Yayın kadrosunun büyük kısmı, uzun yıllardır Avrupa’da yaşayan araştırmacı, öğretim üyesi ve sanatçılardan oluşuyor ve hepsinin başlıca ilgi alanı, Türkiye toplumunda yaşanan siyasal, iktisadi ve toplumsal gelişmeler. Türkiye’nin sosyal, siyasi gerçekleri, düşünsel, sanatsal dünyası Radar’ı hazırlayanların meslekî faaliyetlerinde de merkezî bir konumdadır. Türkiye ile aralarındaki fiziki mesafeyi, aktüalitenin sıcaklığı ve heyecanına kapılmadan, serinkanlı algılamak ve nesnel biçimde yorumlamak fırsatı olarak değerlendirmeyi öngörüyorlar. Farklı coğrafyalardaki deneyimlerin karşılaştırılması olguları genellikle daha çarpıcı, daha berrak bir şekilde algılamayı sağladığı için karşılaştırmalı analizleri ön planda tutacaklar.

Radar’da onları yaptıkları söyleşilerle, yazılarıyla, videolarıyla, eserlerinin bazı bölümleriyle bulacaksınız. Akla dayalı değerlendirmelerle, ifade özgürlüklerine indirilen darbeler yüzünden artan içe kapanma eğilimine karşı duranlarla yan yana gelmeyi, demokratik girişimlere katkı sağlamayı hedefliyorlar. Bununla bağlantılı olarak, son yıllarda iyice zedelenmiş olan dünya-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni köprüler kurma amacı taşıyorlar.

Editörler

Yazı işleri departmanı
Tarihçi, jeopolitikçi, yazar. Paris8 Üniversitesi, jeopolitik enstitüsünde profesör, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün 2008-2012 arası direktörü. Son araştırma makalesi “La Libye, tête de pont de la Turquie en Afrique” (Libya, Türkiye’nin Afrika’ya doğru köprü başı) Politique internationale, no.174(2022)
Panthéon Sorbonne ve Galatasaray Üniversitelerinden emekli öğretim üyesi.
Yazar ve yönetmen
Sanatçı ve araştırmacı. Nilüfer Ovalıoğlu Gros İstanbul’lu bir tiyatro sanatçısı ve performans araştırmacısıdır. New York, Londra, İstanbul, Mardin ve Paris’te sürdürdüğü sanatsal ve akademik kariyeri boyunca tiyatro ve performans eserleri yazdı, sahneledi uluslarası festivallere katıldı ve uluslararası akademik yayınlar yaptı. 2017’den beri Fransa’da cinsiyet çalışmaları, tarih, jeopolitik, performans ve hafıza çalışmaları ışığında sanatsal araştırmalarını sürdürüyor. 2013’de Mardin’de kurduğu tiyatro kumpanyası ile başlayan tanıklık tiyatrosu yaratıları, Yakındoğu ve Mezopotamya tarihinin cinsiyetli hafızasını ses ve beden ile araştırdığı sanatsal doktora araştırmasına dönüştü. Halen Paris Yüksek Konservatuvarında, arşiv ve saha çalışmalarında topladığı ağıt, türkü, masal, mit ve tanıklıklar üzerinden şiddetin hafızası ve cinsiyetli başkaldırı  üzerine çalışıyor.
Akademisyen ve araştırmacı. Doktorasını Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bilimi alanında tamamladı. Paris VIII Üniversitesi, Fransız Jeopolitik Enstitüsü’nde (Institut français de géopolitique) siber uzayın jeopolitiği üzerine çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Paris Katolik Üniversitesi (Institut Catholique de Paris) Siyaset Bilimi bölümünde dersler veriyor. 2021 yılından beri Thomas More Enstitüsü’nde Türkiye araştırmaları programı koordinatörü. “Vekalet Savaşları ve Çözümü Zor Sorunlardaki Yeri” (Nobel, 2021) kitabının yazarıdır.
Aktivist ve akademisyen

Yazarlar

Tarihçi ve Siyaset bilimci Prof. Dr. Samim Akgönül, Strasbourg Üniversitesi Türk Etütleri bölümü başkanıdır.
Siyaset Bilimci, Doçent Dr, akademisyen.